Medicina & Odontologia

Català :: Español

Avís legal

El web de Clínica Dental Pedemonte Sarrias (NIF 46242809-K) pretén posar a l'abast dels usuaris tota la informació necessària per tal que coneguin els serveis que ofereix.

Els continguts d'aquest web són propietat de Clínica Dental Pedemonte Sarrias, i no poden ser copiats o distribuïts, ni total ni parcialment, sense el seu consentiment.

Les referències que es facin en aquest web a tercers no constitueix cap mena de recolzament o recomanació per part de Clínica Dental Pedemonte Sarrias.

En accedir a aquest web s'accepta que Clínica Dental Pedemonte Sarrias no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés o ús de la informació de la web, o per accés a altres matèries d'Internet a través de les connexions amb aquest web.

En compliment del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Clínica Dental Pedemonte Sarrias amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats.

Així mateix, l’informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a info@pedemontesarrias.com o per escrit a C/Mandri 22 pral 1ª 08022 Barcelona.

De la mateixa manera, l’informem, que les seves dades personals poden ser cedides, única i exclusivament en aquells casos que sigui necessari, als professionals i/o centres mèdics i companyies asseguradores, amb les que la Clínica manté signats acords de col·laboració amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats.