Medicina & Odontologia

Català :: Español

Tractaments

Odontologia preventiva


L’odontologia preventiva es el pilar fonamental de la nostra pràctica. Evitar que apareguin noves malalties i solucionar les que ja tenim abans de que es converteixin en un problema de veritat.

A més a més és molt important realitzar manteniments periòdics per tal que els tractaments realitzats durin el màxim de temps possible.