Medicina & Odontologia

Català :: Español

Tractaments

Primera visita


La primera visita es una de les parts més importants de tot tractament. A partir d’un bon diagnòstic podem traçar un bon pla de tractament. A part de realitzar un historial mèdic complert, s’estudien tots els aspectes a tenir en compte de la cavitat oral i es valoren els diferents riscos de malaltia del pacient. En alguns casos es realitzen motllos i fotografies d’estudi, també pot ser necessari demanar proves complementàries com radiografies o tomografies computeritzades (TAC).